Hedefler
14 Ocak 2019

HEDEFLER

       Acil ambulans istasyonlarının fiziki ve teknik alt yapılarının iyileştirilmesi

       Personelin eğitim düzeylerinin bilimsel gelişmelere uygun olarak artırılması

       Toplumun her kesimine acil sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve toplumdaki bilincin artırılması

       Ambulans filosunun tıbbi teknolojik yenilenmelerinin sağlanması

       Ulusal ve uluslararası bilimsel yayınların yakından takip edilerek verilen hizmetin geliştirilmesi ve uluslararası standartların yakalanması

       Olağandışı durumlar ve afetlere yönelik planlama uygulama ve yöntemlerin eğitim ve tatbikatlarla geliştirilmesi

       Hizmetle ile ilgili olarak sağlık ve sağlık dışı kurumlarla gerekli işbirliğinin sağlanması